• Naziv: MESNICA ROGINA 1, OBRT ZA TRG. MESN. PROIZV. VL. K. ROGINA
  • Naselje: Varaždin, 42000
  • Grad/Općina: Varaždin
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MESNICA ROGINA 1, OBRT ZA TRG. MESN. PROIZV. VL. K. ROGINA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 751,15 HRK 3.005,89 HRK
MESNICA ROGINA 1, OBRT ZA TRG. MESN. PROIZV. VL. K. ROGINA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 166,84 HRK 945,48 HRK
MESNICA ROGINA 1, OBRT ZA TRG. MESN. PROIZV. VL. K. ROGINA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 6.064,15 HRK 6.838,23 HRK
MESNICA ROGINA 1, OBRT ZA TRG. MESN. PROIZV. VL. K. ROGINA EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 0,00 HRK 4.574,24 HRK
MESNICA ROGINA 1, OBRT ZA TRG. MESN. PROIZV. VL. K. ROGINA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 4.085,83 HRK 4.537,55 HRK
MESNICA ROGINA 1, OBRT ZA TRG. MESN. PROIZV. VL. K. ROGINA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.986,63 HRK 3.367,86 HRK
MESNICA ROGINA 1, OBRT ZA TRG. MESN. PROIZV. VL. K. ROGINA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.937,42 HRK 6.419,77 HRK
Ukupno 15.992,02 HRK 29.689,02 HRK