• Naziv: ANDRAKOVIĆ IVAN
  • Naselje: Šumeće, 35254
  • Grad/Općina: Bebrina
  • Županija: Brodsko-posavska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ANDRAKOVIĆ IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 419,14 HRK 1.676,97 HRK
ANDRAKOVIĆ IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.279,51 HRK 2.531,55 HRK
ANDRAKOVIĆ IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.300,18 HRK 1.466,14 HRK
ANDRAKOVIĆ IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.081,08 HRK 3.581,68 HRK
Ukupno 5.079,91 HRK 9.256,34 HRK