• Naziv: HUSAIN ROMEO
  • Naselje: Gostović, 10340
  • Grad/Općina: Vrbovec
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HUSAIN ROMEO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 536,80 HRK 2.148,26 HRK
HUSAIN ROMEO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 1.909,98 HRK 2.153,92 HRK
HUSAIN ROMEO EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 3.218,87 HRK 2.889,01 HRK
HUSAIN ROMEO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.919,97 HRK 3.242,80 HRK
HUSAIN ROMEO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.886,28 HRK 2.127,08 HRK
HUSAIN ROMEO EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2016 183,80 HRK 183,80 HRK
HUSAIN ROMEO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.384,57 HRK 4.588,15 HRK
HUSAIN ROMEO Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 645,39 HRK 0,00 HRK
Ukupno 12.685,66 HRK 17.333,02 HRK