• Naziv: CENTAR ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM GRADA VUKOVARA J.D.O.O.
  • Naselje: Vukovar, 32000
  • Grad/Općina: Vukovar
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
CENTAR ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM GRADA VUKOVARA J.D.O.O. EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 136,15 HRK 544,75 HRK
CENTAR ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM GRADA VUKOVARA J.D.O.O. EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 1.543,81 HRK 1.740,88 HRK
CENTAR ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM GRADA VUKOVARA J.D.O.O. EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 740,45 HRK 822,32 HRK
CENTAR ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM GRADA VUKOVARA J.D.O.O. EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 478,32 HRK 539,40 HRK
CENTAR ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM GRADA VUKOVARA J.D.O.O. EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 351,11 HRK 1.163,42 HRK
Ukupno 3.249,84 HRK 4.810,77 HRK