• Naziv: TOMIĆ MARA
  • Naselje: Jasenak, 47314
  • Grad/Općina: Ogulin
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TOMIĆ MARA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 174,07 HRK 696,64 HRK
TOMIĆ MARA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 641,97 HRK 3.637,69 HRK
TOMIĆ MARA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 946,92 HRK 1.051,65 HRK
TOMIĆ MARA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 568,14 HRK 640,69 HRK
TOMIĆ MARA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 448,96 HRK 1.487,85 HRK
Ukupno 2.780,06 HRK 7.514,52 HRK