• Naziv: TONĆI CIVADELIĆ
  • Naselje: Kaštel Novi, 21216
  • Grad/Općina: Kaštela
  • Županija: Splitsko-dalmatinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TONĆI CIVADELIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 187,49 HRK 750,18 HRK
TONĆI CIVADELIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 105,91 HRK 599,98 HRK
TONĆI CIVADELIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.867,76 HRK 1.306,03 HRK
TONĆI CIVADELIĆ EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 399,81 HRK 443,99 HRK
TONĆI CIVADELIĆ EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 258,23 HRK 291,18 HRK
TONĆI CIVADELIĆ EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 189,51 HRK 628,15 HRK
TONĆI CIVADELIĆ Nacionalna potpora Teži uvjeti gospodarenja u poljoprivredi 2016 929,78 HRK 0,00 HRK
Ukupno 3.938,49 HRK 4.019,51 HRK