• Naziv: KORDAS, OBRT ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE
  • Naselje: Lipovljani, 44322
  • Grad/Općina: Lipovljani
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KORDAS, OBRT ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 3.519,45 HRK 14.083,92 HRK
KORDAS, OBRT ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 6.401,29 HRK 36.273,91 HRK
KORDAS, OBRT ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 19.143,13 HRK 21.259,74 HRK
KORDAS, OBRT ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
KORDAS, OBRT ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 9.077,77 HRK 30.079,73 HRK
KORDAS, OBRT ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 969,54 HRK 0,00 HRK
Ukupno 43.602,32 HRK 106.761,78 HRK