• Naziv: TETEC ZDRAVKO
  • Naselje: Sveti Petar, 42231
  • Grad/Općina: Mali Bukovec
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TETEC ZDRAVKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 214,05 HRK 856,72 HRK
TETEC ZDRAVKO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 425,21 HRK 2.409,51 HRK
TETEC ZDRAVKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.164,49 HRK 1.293,30 HRK
TETEC ZDRAVKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 752,30 HRK 848,31 HRK
TETEC ZDRAVKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 552,16 HRK 1.829,79 HRK
Ukupno 3.108,21 HRK 7.237,63 HRK