• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Palovec, 40321
  • Grad/Općina: Mala Subotica
  • Županija: Međimurska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 141,19 HRK 565,00 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 767,97 HRK 852,90 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 507,52 HRK 572,27 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 364,11 HRK 1.206,68 HRK
Ukupno 1.780,79 HRK 3.196,85 HRK