• Naziv: IVANČIĆ MARKO
  • Naselje: Sesvete Ludbreške, 42233
  • Grad/Općina: Sveti Đurđ
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
IVANČIĆ MARKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 634,80 HRK 2.540,50 HRK
IVANČIĆ MARKO EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 3.801,38 HRK 3.411,82 HRK
IVANČIĆ MARKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 3.453,25 HRK 3.835,09 HRK
IVANČIĆ MARKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.227,61 HRK 2.511,98 HRK
IVANČIĆ MARKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.637,30 HRK 5.425,84 HRK
Ukupno 11.754,34 HRK 17.725,23 HRK