• Naziv: ČUBANEC MARIJA
  • Naselje: Obed, 10411
  • Grad/Općina: Orle
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ČUBANEC MARIJA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 436,66 HRK 1.747,53 HRK
ČUBANEC MARIJA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.375,22 HRK 2.637,89 HRK
ČUBANEC MARIJA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.569,65 HRK 1.770,01 HRK
ČUBANEC MARIJA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.126,40 HRK 3.732,20 HRK
Ukupno 5.507,93 HRK 9.887,63 HRK