• Naziv: MILAN VEČERINOVIĆ
  • Naselje: Plaški, 47304
  • Grad/Općina: Plaški
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MILAN VEČERINOVIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 218,56 HRK 874,68 HRK
MILAN VEČERINOVIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 867,79 HRK 4.917,36 HRK
MILAN VEČERINOVIĆ EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 378,33 HRK 426,64 HRK
MILAN VEČERINOVIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.188,87 HRK 1.320,28 HRK
MILAN VEČERINOVIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 767,97 HRK 866,05 HRK
MILAN VEČERINOVIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 563,71 HRK 1.868,01 HRK
Ukupno 3.985,23 HRK 10.273,02 HRK