• Naziv: DARIA GORZA
  • Naselje: Bjelovar, 43000
  • Grad/Općina: Bjelovar
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DARIA GORZA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 569,36 HRK 2.278,67 HRK
DARIA GORZA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 5.501,44 HRK 6.203,82 HRK
DARIA GORZA EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 3.414,34 HRK 3.064,45 HRK
DARIA GORZA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 3.097,25 HRK 3.439,72 HRK
DARIA GORZA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.000,79 HRK 2.256,20 HRK
DARIA GORZA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.468,58 HRK 4.866,72 HRK
Ukupno 16.051,76 HRK 22.109,58 HRK