• Naziv: ŠTEFANAC NEVENKA
  • Naselje: Paljevine, 43247
  • Grad/Općina: Ivanska
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠTEFANAC NEVENKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 232,01 HRK 928,35 HRK
ŠTEFANAC NEVENKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.261,88 HRK 1.401,39 HRK
ŠTEFANAC NEVENKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 815,13 HRK 919,17 HRK
ŠTEFANAC NEVENKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 598,34 HRK 1.982,75 HRK
Ukupno 2.907,36 HRK 5.231,66 HRK