• Naziv: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA PETROVA GORA
  • Naselje: Gvozd, 44410
  • Grad/Općina: Gvozd
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
LOKALNA AKCIJSKA GRUPA PETROVA GORA EAFRD LEADER (CLLD) 2016 12.153,27 HRK 109.379,35 HRK
Ukupno 12.153,27 HRK 109.379,35 HRK