• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Gudovac, 43251
  • Grad/Općina: Bjelovar
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 138,06 HRK 552,39 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 750,84 HRK 833,86 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 485,04 HRK 546,96 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 356,00 HRK 1.179,78 HRK
Ukupno 1.729,94 HRK 3.112,99 HRK