• Naziv: ŠLABEK IVAN
  • Naselje: Novačka, 48331
  • Grad/Općina: Gola
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠLABEK IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 3.685,26 HRK 14.748,46 HRK
ŠLABEK IVAN EAFRD Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - Mjera 10 2016 677,46 HRK 3.838,92 HRK
ŠLABEK IVAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 26.131,12 HRK 29.466,95 HRK
ŠLABEK IVAN EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 13.611,34 HRK 12.216,37 HRK
ŠLABEK IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 20.046,71 HRK 22.263,15 HRK
ŠLABEK IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
ŠLABEK IVAN EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2016 3.308,39 HRK 3.308,39 HRK
ŠLABEK IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 9.505,32 HRK 31.498,71 HRK
ŠLABEK IVAN Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 18.070,98 HRK 0,00 HRK
Ukupno 99.527,72 HRK 122.405,43 HRK