• Naziv: TOMICA MANCE
  • Naselje: Karlovac, 47000
  • Grad/Općina: Karlovac
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TOMICA MANCE EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2016 1.072,20 HRK 6.075,79 HRK
TOMICA MANCE EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 70,33 HRK 281,32 HRK
TOMICA MANCE EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 148,05 HRK 838,75 HRK
TOMICA MANCE EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za mlade poljoprivrednike i preostali iznosi 2016 421,52 HRK 378,33 HRK
TOMICA MANCE EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 382,38 HRK 424,65 HRK
TOMICA MANCE EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 246,99 HRK 278,57 HRK
TOMICA MANCE EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 181,33 HRK 600,86 HRK
Ukupno 2.522,80 HRK 8.878,27 HRK