• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Komiža, 21485
  • Grad/Općina: Komiža
  • Županija: Splitsko-dalmatinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO Nacionalna potpora Potpore u ribarstvu 2016 597,71 HRK 0,00 HRK
Ukupno 597,71 HRK 0,00 HRK