• Naziv: SEREZLIJA IVAN
  • Naselje: Gradište, 32273
  • Grad/Općina: Gradište
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SEREZLIJA IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 864,36 HRK 3.459,14 HRK
SEREZLIJA IVAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 1.599,88 HRK 9.066,04 HRK
SEREZLIJA IVAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 3.258,85 HRK 3.674,79 HRK
SEREZLIJA IVAN EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 4.556,27 HRK 4.089,35 HRK
SEREZLIJA IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 4.701,90 HRK 5.221,81 HRK
SEREZLIJA IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.669,99 HRK 3.010,86 HRK
SEREZLIJA IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 2.229,66 HRK 7.387,86 HRK
SEREZLIJA IVAN Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 205,90 HRK 0,00 HRK
Ukupno 20.086,81 HRK 35.909,85 HRK