• Naziv: DRAGAN MILOTIĆ
  • Naselje: Brajkovići, 52000
  • Grad/Općina: Pazin
  • Županija: Istarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DRAGAN MILOTIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 206,40 HRK 826,06 HRK
DRAGAN MILOTIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 434,64 HRK 2.462,87 HRK
DRAGAN MILOTIĆ EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 1.237,80 HRK 1.110,90 HRK
DRAGAN MILOTIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.122,82 HRK 1.246,97 HRK
DRAGAN MILOTIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 725,31 HRK 817,89 HRK
DRAGAN MILOTIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 532,44 HRK 1.764,27 HRK
Ukupno 4.259,41 HRK 8.228,96 HRK