• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Nedelišće, 40305
  • Grad/Općina: Nedelišće
  • Županija: Međimurska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 11,54 HRK 46,33 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 62,99 HRK 69,95 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 339,11 HRK 382,38 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 29,89 HRK 98,92 HRK
Ukupno 443,53 HRK 597,58 HRK