• Naziv: DRAGOLJUB DUJMOVIĆ
  • Naselje: Škrip, 21410
  • Grad/Općina: Supetar
  • Županija: Splitsko-dalmatinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DRAGOLJUB DUJMOVIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 3,93 HRK 15,41 HRK
DRAGOLJUB DUJMOVIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 206,21 HRK 1.168,60 HRK
DRAGOLJUB DUJMOVIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 778,67 HRK 864,75 HRK
DRAGOLJUB DUJMOVIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 503,01 HRK 567,22 HRK
DRAGOLJUB DUJMOVIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 369,23 HRK 1.223,50 HRK
DRAGOLJUB DUJMOVIĆ Nacionalna potpora Maslinovo ulje 2016 6.300,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 8.161,05 HRK 3.839,48 HRK