• Naziv: FLOCCUS D.O.O.
  • Naselje: Krndija, 31424
  • Grad/Općina: Punitovci
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
FLOCCUS D.O.O. EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 2.039,02 HRK 8.160,05 HRK
FLOCCUS D.O.O. EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 11.091,86 HRK 12.318,27 HRK
FLOCCUS D.O.O. EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
FLOCCUS D.O.O. EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 5.259,11 HRK 17.427,78 HRK
FLOCCUS D.O.O. Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 156,61 HRK 0,00 HRK
Ukupno 23.037,74 HRK 42.970,58 HRK