• Naziv: NIKOLA BILIČIĆ
  • Naselje: Gornje Mrzlo Polje Mrežničko, 47250
  • Grad/Općina: Duga Resa
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIKOLA BILIČIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 138,67 HRK 554,99 HRK
NIKOLA BILIČIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 291,98 HRK 1.654,59 HRK
NIKOLA BILIČIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 754,28 HRK 837,76 HRK
NIKOLA BILIČIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 487,26 HRK 549,49 HRK
NIKOLA BILIČIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 357,69 HRK 1.185,28 HRK
Ukupno 2.029,88 HRK 4.782,11 HRK