• Naziv: VARGANTOLIĆ MARIO
  • Naselje: Gotalovo, 48331
  • Grad/Općina: Gola
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VARGANTOLIĆ MARIO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 2.164,69 HRK 8.663,21 HRK
VARGANTOLIĆ MARIO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 21.807,39 HRK 24.591,37 HRK
VARGANTOLIĆ MARIO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 11.775,51 HRK 13.077,52 HRK
VARGANTOLIĆ MARIO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
VARGANTOLIĆ MARIO EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2016 2.573,19 HRK 2.573,19 HRK
VARGANTOLIĆ MARIO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 5.583,39 HRK 18.502,43 HRK
VARGANTOLIĆ MARIO Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 9.035,49 HRK 0,00 HRK
Ukupno 57.430,80 HRK 72.472,20 HRK