• Naziv: POLOVIĆ IGOR
  • Naselje: Mrežnički Brig, 47250
  • Grad/Općina: Duga Resa
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
POLOVIĆ IGOR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 29,26 HRK 4.344,74 HRK
POLOVIĆ IGOR EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 2.283,65 HRK 12.953,56 HRK
POLOVIĆ IGOR EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 17.948,30 HRK 19.463,92 HRK
POLOVIĆ IGOR EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 6.508,78 HRK 5.842,84 HRK
POLOVIĆ IGOR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 5.903,84 HRK 6.559,91 HRK
POLOVIĆ IGOR EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 3.853,18 HRK 4.303,58 HRK
POLOVIĆ IGOR EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2016 2.959,25 HRK 4.041,14 HRK
POLOVIĆ IGOR EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 2.765,43 HRK 9.280,78 HRK
POLOVIĆ IGOR Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 11.617,06 HRK 0,00 HRK
Ukupno 53.868,75 HRK 66.790,47 HRK