• Naziv: MILAN BIJELIĆ
  • Naselje: Petrinja, 44250
  • Grad/Općina: Petrinja
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MILAN BIJELIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 130,34 HRK 521,74 HRK
MILAN BIJELIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 274,47 HRK 1.555,49 HRK
MILAN BIJELIĆ EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 1.275,33 HRK 1.438,16 HRK
MILAN BIJELIĆ EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 781,73 HRK 701,61 HRK
MILAN BIJELIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 709,10 HRK 787,54 HRK
MILAN BIJELIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 458,13 HRK 516,62 HRK
MILAN BIJELIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 336,28 HRK 1.114,26 HRK
Ukupno 3.965,38 HRK 6.635,42 HRK