• Naziv: MILAN PINTARIĆ
  • Naselje: Trnovec, 40306
  • Grad/Općina: Nedelišće
  • Županija: Međimurska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MILAN PINTARIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 162,29 HRK 649,63 HRK
MILAN PINTARIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 882,94 HRK 980,56 HRK
MILAN PINTARIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 570,36 HRK 643,21 HRK
MILAN PINTARIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 418,69 HRK 1.387,40 HRK
Ukupno 2.034,28 HRK 3.660,80 HRK