• Naziv: DRAŽEN LEMIĆ
  • Naselje: Karlovac, 47000
  • Grad/Općina: Karlovac
  • Županija: Karlovačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DRAŽEN LEMIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 42,35 HRK 169,40 HRK
DRAŽEN LEMIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 231,13 HRK 1.310,06 HRK
DRAŽEN LEMIĆ EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 314,04 HRK 354,09 HRK
DRAŽEN LEMIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 0,00 HRK 237,52 HRK
DRAŽEN LEMIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 0,00 HRK 435,05 HRK
DRAŽEN LEMIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 0,00 HRK 349,26 HRK
DRAŽEN LEMIĆ EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 0,00 HRK 425,79 HRK
DRAŽEN LEMIĆ EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 0,00 HRK 289,87 HRK
DRAŽEN LEMIĆ EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 0,00 HRK 237,24 HRK
DRAŽEN LEMIĆ Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 1.071,35 HRK 0,00 HRK
Ukupno 1.658,87 HRK 3.808,28 HRK