• Naziv: DIJANA KUMIŠA
  • Naselje: Donja Bistra, 10298
  • Grad/Općina: Bistra
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DIJANA KUMIŠA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 121,39 HRK 485,88 HRK
DIJANA KUMIŠA EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 728,14 HRK 653,45 HRK
DIJANA KUMIŠA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 660,48 HRK 733,49 HRK
DIJANA KUMIŠA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 426,64 HRK 481,14 HRK
DIJANA KUMIŠA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 313,20 HRK 1.037,82 HRK
Ukupno 2.249,85 HRK 3.391,78 HRK