• Naziv: JASENKA ERŠEK
  • Naselje: Oborovo Bistransko, 10298
  • Grad/Općina: Bistra
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JASENKA ERŠEK EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 184,08 HRK 736,55 HRK
JASENKA ERŠEK EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 1.016,64 HRK 1.146,45 HRK
JASENKA ERŠEK EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.001,12 HRK 1.111,82 HRK
JASENKA ERŠEK EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 646,72 HRK 729,29 HRK
JASENKA ERŠEK EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 474,72 HRK 1.573,09 HRK
JASENKA ERŠEK Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 342,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 3.665,28 HRK 5.297,20 HRK