• Naziv: PROSCIUTTO PANNONICO D.O.O.
  • Naselje: Čepin, 31431
  • Grad/Općina: Čepin
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PROSCIUTTO PANNONICO D.O.O. EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2016 3.826,53 HRK 21.683,54 HRK
PROSCIUTTO PANNONICO D.O.O. EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 626,24 HRK 2.506,33 HRK
PROSCIUTTO PANNONICO D.O.O. EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 7.351,94 HRK 8.290,54 HRK
PROSCIUTTO PANNONICO D.O.O. EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 3.755,44 HRK 3.370,54 HRK
PROSCIUTTO PANNONICO D.O.O. EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 3.406,62 HRK 3.783,26 HRK
PROSCIUTTO PANNONICO D.O.O. EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 2.200,70 HRK 2.481,63 HRK
PROSCIUTTO PANNONICO D.O.O. EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 1.615,28 HRK 5.352,83 HRK
Ukupno 22.782,75 HRK 47.468,67 HRK