• Naziv: LEHECI ERNEST
  • Naselje: Orahovica, 33515
  • Grad/Općina: Orahovica
  • Županija: Virovitičko-podravska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
LEHECI ERNEST EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 331,78 HRK 1.327,77 HRK
LEHECI ERNEST EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.804,79 HRK 2.004,39 HRK
LEHECI ERNEST EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.333,89 HRK 1.504,13 HRK
LEHECI ERNEST EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 855,73 HRK 2.835,65 HRK
Ukupno 4.326,19 HRK 7.671,94 HRK