• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Orahovica, 33515
  • Grad/Općina: Orahovica
  • Županija: Virovitičko-podravska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 103,51 HRK 414,33 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 563,17 HRK 625,40 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja 2016 363,80 HRK 410,20 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2016 267,02 HRK 884,85 HRK
Ukupno 1.297,50 HRK 2.334,78 HRK