• Naziv: KOVAČ DAVID
  • Naselje: Viljevo, 31531
  • Grad/Općina: Viljevo
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KOVAČ DAVID EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 5.925,55 HRK 23.712,78 HRK
KOVAČ DAVID EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 20.384,06 HRK 22.986,25 HRK
KOVAČ DAVID EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 19.160,17 HRK 17.196,53 HRK
KOVAČ DAVID EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 32.230,82 HRK 35.794,45 HRK
KOVAČ DAVID EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
KOVAČ DAVID EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 15.284,03 HRK 50.644,58 HRK
KOVAČ DAVID Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 1.534,01 HRK 0,00 HRK
Ukupno 99.009,78 HRK 155.399,07 HRK