• Naziv: KRISTIJAN BADURINA
  • Naselje: Lun, 53294
  • Grad/Općina: Novalja
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KRISTIJAN BADURINA EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2016 1.538,50 HRK 8.718,19 HRK
KRISTIJAN BADURINA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 318,24 HRK 1.273,65 HRK
KRISTIJAN BADURINA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 670,11 HRK 3.797,26 HRK
KRISTIJAN BADURINA EAFRD Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja - Mjera 6 2016 8.537,29 HRK 48.377,96 HRK
KRISTIJAN BADURINA EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 1.908,37 HRK 1.712,75 HRK
KRISTIJAN BADURINA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 1.731,10 HRK 1.922,52 HRK
KRISTIJAN BADURINA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.118,31 HRK 1.261,04 HRK
KRISTIJAN BADURINA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 820,87 HRK 2.720,14 HRK
Ukupno 16.642,79 HRK 69.783,51 HRK