• Naziv: MIKINAC MARKO
  • Naselje: Gradište, 32273
  • Grad/Općina: Gradište
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
MIKINAC MARKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 8.383,96 HRK 33.551,40 HRK
MIKINAC MARKO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 12.801,60 HRK 72.542,47 HRK
MIKINAC MARKO EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 19.160,17 HRK 17.196,53 HRK
MIKINAC MARKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 45.603,57 HRK 50.645,73 HRK
MIKINAC MARKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
MIKINAC MARKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 21.625,30 HRK 71.657,25 HRK
Ukupno 112.065,74 HRK 250.657,86 HRK