• Naziv: GLIVETIĆ IVAN
  • Naselje: Seoce, 35410
  • Grad/Općina: Nova Kapela
  • Županija: Brodsko-posavska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
GLIVETIĆ IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 383,45 HRK 1.534,48 HRK
GLIVETIĆ IVAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 807,39 HRK 4.575,01 HRK
GLIVETIĆ IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 2.085,73 HRK 2.316,28 HRK
GLIVETIĆ IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 1.347,34 HRK 1.519,34 HRK
GLIVETIĆ IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 988,97 HRK 3.277,27 HRK
Ukupno 5.612,88 HRK 13.222,38 HRK