• Naziv: SNJEŽANA FUSIĆ
  • Naselje: Kloštar Podravski, 48362
  • Grad/Općina: Kloštar Podravski
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SNJEŽANA FUSIĆ EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2016 1.257,37 HRK 7.125,23 HRK
SNJEŽANA FUSIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 123,31 HRK 493,61 HRK
SNJEŽANA FUSIĆ EAFRD Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - Mjera 10 2016 69,55 HRK 394,13 HRK
SNJEŽANA FUSIĆ EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 739,53 HRK 663,77 HRK
SNJEŽANA FUSIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 670,88 HRK 745,11 HRK
SNJEŽANA FUSIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 433,37 HRK 488,71 HRK
SNJEŽANA FUSIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 318,09 HRK 1.054,18 HRK
Ukupno 3.612,10 HRK 10.964,74 HRK