• Naziv: KRUNOSLAV ERŠEGOVIĆ
  • Naselje: Novaki, 42243
  • Grad/Općina: Maruševec
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KRUNOSLAV ERŠEGOVIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 150,83 HRK 603,53 HRK
KRUNOSLAV ERŠEGOVIĆ EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 904,34 HRK 811,69 HRK
KRUNOSLAV ERŠEGOVIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 820,41 HRK 911,07 HRK
KRUNOSLAV ERŠEGOVIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 529,99 HRK 597,65 HRK
KRUNOSLAV ERŠEGOVIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 388,95 HRK 1.289,02 HRK
Ukupno 2.794,52 HRK 4.212,96 HRK