• Naziv: SLAĐANA LUKENDA
  • Naselje: Ivanovo Selo, 43504
  • Grad/Općina: Grubišno Polje
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
SLAĐANA LUKENDA EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2016 676,29 HRK 3.845,14 HRK
SLAĐANA LUKENDA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 120,52 HRK 482,56 HRK
SLAĐANA LUKENDA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 572,42 HRK 651,68 HRK
SLAĐANA LUKENDA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 976,69 HRK 1.082,17 HRK
SLAĐANA LUKENDA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 344,96 HRK 573,64 HRK
SLAĐANA LUKENDA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 0,00 HRK 1.217,67 HRK
Ukupno 2.690,88 HRK 7.852,86 HRK