• Naziv: JOSIPA BOŠNJAK
  • Naselje: Bjelovar, 43000
  • Grad/Općina: Bjelovar
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
JOSIPA BOŠNJAK EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 111,84 HRK 447,59 HRK
JOSIPA BOŠNJAK EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 670,58 HRK 601,85 HRK
JOSIPA BOŠNJAK EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 608,27 HRK 675,62 HRK
JOSIPA BOŠNJAK EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 393,00 HRK 443,15 HRK
JOSIPA BOŠNJAK EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 288,43 HRK 955,87 HRK
Ukupno 2.072,12 HRK 3.124,08 HRK