• Naziv: ĐURĐICA KOVAČEVIĆ
  • Naselje: Greda, 44273
  • Grad/Općina: Sisak
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ĐURĐICA KOVAČEVIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 180,18 HRK 721,18 HRK
ĐURĐICA KOVAČEVIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 379,48 HRK 2.150,23 HRK
ĐURĐICA KOVAČEVIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 980,25 HRK 1.088,65 HRK
ĐURĐICA KOVAČEVIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 633,27 HRK 714,07 HRK
ĐURĐICA KOVAČEVIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 464,79 HRK 1.540,29 HRK
Ukupno 2.637,97 HRK 6.214,42 HRK