• Naziv: VUKELIĆ VALENTINA
  • Naselje: Škabrnja, 23223
  • Grad/Općina: Škabrnja
  • Županija: Zadarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VUKELIĆ VALENTINA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 135,47 HRK 542,10 HRK
VUKELIĆ VALENTINA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 128,49 HRK 728,25 HRK
VUKELIĆ VALENTINA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 736,83 HRK 818,25 HRK
VUKELIĆ VALENTINA EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 397,18 HRK 448,17 HRK
VUKELIĆ VALENTINA EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 345,62 HRK 1.153,24 HRK
Ukupno 1.743,59 HRK 3.690,01 HRK