• Naziv: BRAUCHLE THOMAS
  • Naselje: Poljani, 43290
  • Grad/Općina: Grubišno Polje
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BRAUCHLE THOMAS EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 1.487,70 HRK 5.953,77 HRK
BRAUCHLE THOMAS EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 4.595,10 HRK 5.181,67 HRK
BRAUCHLE THOMAS EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 8.920,98 HRK 8.006,70 HRK
BRAUCHLE THOMAS EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 6.091,98 HRK 6.765,54 HRK
BRAUCHLE THOMAS EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
BRAUCHLE THOMAS EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2016 551,40 HRK 551,40 HRK
BRAUCHLE THOMAS EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 3.837,23 HRK 12.715,78 HRK
BRAUCHLE THOMAS Nacionalna potpora Mliječne krave 2016 1.936,18 HRK 0,00 HRK
Ukupno 31.911,71 HRK 44.239,34 HRK