• Naziv: OBITELJSKO GOSPODARSTVO KOCIĆ
  • Naselje: Kruševica, 35220
  • Grad/Općina: Slavonski Šamac
  • Županija: Brodsko-posavska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
OBITELJSKO GOSPODARSTVO KOCIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 5.011,20 HRK 20.054,89 HRK
OBITELJSKO GOSPODARSTVO KOCIĆ EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 12.368,19 HRK 13.947,23 HRK
OBITELJSKO GOSPODARSTVO KOCIĆ EAGF Plaćanje za mlade poljoprivrednike 2016 19.160,17 HRK 17.196,53 HRK
OBITELJSKO GOSPODARSTVO KOCIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 27.259,52 HRK 30.273,44 HRK
OBITELJSKO GOSPODARSTVO KOCIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
OBITELJSKO GOSPODARSTVO KOCIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 12.925,32 HRK 42.832,21 HRK
OBITELJSKO GOSPODARSTVO KOCIĆ Nacionalna potpora Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 2016 5.177,98 HRK 0,00 HRK
Ukupno 86.393,52 HRK 129.368,78 HRK