• Naziv: AGRO TERZIĆ J.D.O.O.
  • Naselje: Radovanci, 34330
  • Grad/Općina: Velika
  • Županija: Požeško-slavonska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
AGRO TERZIĆ J.D.O.O. EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 2.141,84 HRK 8.571,70 HRK
AGRO TERZIĆ J.D.O.O. EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2016 3.811,01 HRK 4.297,51 HRK
AGRO TERZIĆ J.D.O.O. EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 11.651,21 HRK 12.939,46 HRK
AGRO TERZIĆ J.D.O.O. EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 4.491,14 HRK 5.064,48 HRK
AGRO TERZIĆ J.D.O.O. EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 5.524,45 HRK 18.306,97 HRK
Ukupno 27.619,65 HRK 49.180,12 HRK