• Naziv: IVICA PERVAN
  • Naselje: Posavski Podgajci, 32258
  • Grad/Općina: Drenovci
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
IVICA PERVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 180,87 HRK 723,78 HRK
IVICA PERVAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 380,83 HRK 2.157,87 HRK
IVICA PERVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 983,69 HRK 1.092,55 HRK
IVICA PERVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 635,49 HRK 716,60 HRK
IVICA PERVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 466,47 HRK 1.545,79 HRK
Ukupno 2.647,35 HRK 6.236,59 HRK