• Naziv: DUBRAVKO VUKELIĆ
  • Naselje: Repušnica, 44320
  • Grad/Općina: Kutina
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DUBRAVKO VUKELIĆ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2016 127,82 HRK 511,49 HRK
DUBRAVKO VUKELIĆ EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2016 269,15 HRK 1.525,03 HRK
DUBRAVKO VUKELIĆ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2016 695,27 HRK 772,09 HRK
DUBRAVKO VUKELIĆ EAGF Preraspodjela plaćanja 2016 449,11 HRK 506,45 HRK
DUBRAVKO VUKELIĆ EAGF Program osnovnih plaćanja 2016 329,63 HRK 1.092,40 HRK
Ukupno 1.870,98 HRK 4.407,46 HRK